Rekisteriseloste

Tilaa uutiskirje
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Lucca Consult Oy Y-tunnus: 1713062-9
Ratakatu 12 A 10
90130 Oulu

Finland


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Auli Lukkarila
Puhelin +358 40 706 7359
Sähköposti auli.lukkarila@videcam.com


REKISTERIN NIMI

Lucca Consult -asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt LuccaConsult.fi verkkokaupan asiakkaaksi, ostanut Lucca Consult Oy:n tuotteita ja/tai palveluita.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on LuccaConsult -asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lucca Consult:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lucca Consult:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Lucca Consult saattaa käyttää rekisteriä asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen tai yhteistyöhön. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Lucca Consultin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Lucca Consult:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai uutiskirjeen lähettämiseen tarvittavia tietoja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Lucca Consult:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@videcam.com tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot
Suoramarkkinointilupa
Tilausten Postin mahdolliset seurantatiedot
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lucca Consult Oy käytössä, paitsi LuccaConsult.fi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lucca Consultin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Lucca Consultin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Lucca Consultin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Lucca Consultin salasanasuojatulla palvelimella.

Lucca Consult

Tilaa uutiskirjeemme